TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thực địa

Trường Đại học Y tế công cộng là cơ sở đào tạo Cử nhân Y tế công cộng đầu tiên của Việt Nam đã tiến hành các hoạt động đào tạo gắn liền với thực địa. Từ những năm đầu tiên, nhà trường đã chú trọng đến việc phát triển hệ thống các thực địa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ gắn học tập, nghiên cứu với thực tế đang diễn ra của hệ thống Y tế công cộng, tăng tính thực tế trong đào tạo, và đóng góp một phần vào việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Việc giảng dạy Y tế công cộng gắn liền với thực địa không chỉ dừng ở việc mô tả vấn đề sức khỏe cũng như xác định các yếu tố liên quan mà còn có những can thiệp trên cơ sở khoa học, chứng minh được tính hiệu quả trong giải quyết các vấn đề sức khỏe. Các chương trình thực địa là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng. Hoạt động này nhằm củng cố và áp dụng những kiến thức đã học trong trường vào thực tế và giúp sinh viên khám phá, làm quen dần với những công việc mà họ sẽ phải làm sau khi tốt nghiệp.

 

Ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng tại thực địa