KỶ NIỆM 68 NĂM TRUYỀN THỐNG
15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


 Hà Nội, 26/04/2015

Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Y tế công cộng 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 6273 2040 - Email: htqt@huph.edu.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Ms. Biên Thùy
Email: dtbt@huph.edu.vn

 

Ms. Thanh Huyền
Email: nth6@huph.edu.vn