KỶ NIỆM 68 NĂM TRUYỀN THỐNG
15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


 Hà Nội, 26/04/2015

Bộ câu hỏi cuộc thi

BỘ CÂU HỎI TÌM HIỂU LỊCH SỬ

“ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG – 68 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ 15 NĂM THÀNH LẬP”

 

1

Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Y tế công cộng đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi tên gọi? Hãy nêu rõ mốc thời gian và tên gọi của từng giai đoạn?

2

Những thành tích đặc biệt đạt được trong 68 năm phát triển của Nhà trường?

(Gợi ý: Huân, huy chương, Bằng khen của Đảng và Nhà nước, các Bộ ban ngành hoặc phần thưởng đặc biệt của các tổ chức quốc tế…)

3

Các cán bộ lãnh đạo của Nhà trường trong 68 năm phát triển?

(Gợi ý: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong từng giai đoạn cụ thể)

4

Những sự kiện đặc biệt đã diễn ra trong giai đoạn từ khi trở thành trường Đại học Y tế công cộng đến nay?

(Gợi ý: thành lập các đơn vị trực thuộc, mở mã ngành mới…)

5

Cơ cấu tổ chức và công tác đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay?

(Gợi ý: Số lượng, tên cụ thể các đơn vị trực thuộc và các chương trình đào tạo của nhà trường)

6

Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường trong giai đoạn từ khi trở thành trường Đại học Y tế công cộng đến nay?

(Gợi ý: Công trình nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng cao trong nước và quốc tế, có nhiều ứng dụng thực tiễn…)

File attachments: 
Share