TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 09 - 15/9/2013

 


TRƯỜNG ĐH

Y TẾ CÔNG CỘNG

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 09 - 15/9/2013

 

 

 

 

   

 

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai ngày 09/9

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Trần Hữu Bích

 

PHT.Phan Văn Tiến

- 8h - 12h: Hội đồng cao học QLBV.

 

 

- Làm việc tại Trường.

 

 

- Làm việc tại Trường (cả ngày).

 

- 9h: Họp với Bộ Y tế

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Trần Hữu Bích

 

 

PHT.Phan Văn Tiến

- 14h: Tiếp WHO.

- 15h: Giao ban với phòng TCCB.

 

- 14h45 - 16h00: Dự Hội đồng QLBV4.

 

 

- Họp với các nhóm NC phân tích số liệu CHILILAB

 

- Làm việc tại Trường.

 

 

Thứ Ba ngày 10/9

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Trần Hữu Bích

 

PHT.Phan Văn Tiến

- Làm việc tại Trường (cả ngày).

 

 

- 8h - 9h30: Dự Hội đồng QLBV4.

 

 

- Hội đồng cao học QLBV.

 

- Làm việc tại Trường.

 

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Trần Hữu Bích

 

PHT.Phan Văn Tiến

 

 

 

- 13h30 - 15h00: Dự Hội đồng QLBV4

 

 

- Làm việc tại Trường.

 

- 14h: Họp ở Đông Ngạc - H. Từ Liêm

 

 

Thứ Tư

ngày 11/9

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Trần Hữu Bích

 

 

PHT.Phan Văn Tiến

- 9h - 11h: Làm việc với đoàn WB tại ASTT BYT

 

- 11h30: Họp dự án CDC tại trường.

 

 

- Đi công tác tại Tây Ban Nha (đến ngày 18/9).

 

- Làm việc tại Trường (cả ngày).

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

 

- 14h -16h30: Làm việc với WB tại ASTT - BYT

 

 

- Làm việc tại Trường.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm ngày 12/9

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Phan Văn Tiến

- 9h - 11h: Bảo vệ tiểu luận NCS K5 (BTQ).

 

- 9h: Hội đồng NCS tại trường.

 

 

- Làm việc tại Trường (cả ngày).

 

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

 

- 14h -16h30: Làm việc với WB tại ASTT - BYT.

 

 

- 14h00: Tiếp trường ĐHTH Worcester, UK.

 

 

 

 

Thứ Sáu ngày 13/9

HT.Bùi Thị Thu Hà

 

 

PHT.Nguyễn Thanh Hương

 

PHT.Phan Văn Tiến

- 9h - 11h30: Làm việc với WB tại ASTT - BYT

 

- Làm việc tại Trường (cả ngày).

 

 

- Làm việc tại Trường (cả ngày).

 

 

13h30

 

 

 

 

 

- Giao ban Trường, tại tầng 7/Nhà 7 tầng.

 

 

 

Thứ Bảy ngày 14/9

 

 

 

 

Chủ nhật ngày 15/9