TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 16 - 22/9/2013

 

TRƯỜNG ĐH

Y TẾ CÔNG CỘNG

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 16 - 22/9/2013

 

 

 

 

   

 

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai ngày 16/9

HT. Hà

 

 

 

PHT. Tiến

 

PHT. Hương

 

 

PHT. Bích

- 8h15 - 9h45h: Làm việc với IT, Thanh tra, Đảm bảo chất lượng tại Phòng Hiệu trưởng.

- 10h - 12h: Họp với WB tại BYT.

 

- Làm việc cả ngày tại Trường

 

- 8h: Họp với Phòng ĐT sau ĐH

- 11h: Làm việc với INGO (ngoài trường).

 

- Công tác tại Tây Ban Nha đến 18/9/2013

 

HT. Hà

 

 

 

 

 

PHT. Hương

- 13h30: Giao ban với P.TCCB và Truyền thông

- 16.30h: Tiếp WHO tại Trường

 

 

 

 

16h30: Gặp TS Lin Vivian (Giám đốc Bộ phận Hệ thống Y tế, WHO Tây Thái Bình Dương).

 

 

Thứ Ba ngày 17/9

HT. Hà

 

 

PHT. Tiến

 

PHT. Hương

 

- 8.30: Hội đồng đề cương BYT.

- 10h: Hội đồng tuyến sinh VLVH.

 

- Làm việc tại Trường.

 

- 8.30 Khai mạc và giảng lớp CDC

HT. Hà

PHT. Tiến

 

 

 

PHT. Hương

 

- 14h: Cùng với PHT. Tiến làm việc với ADB; AP (tham dự: Hà - HCQT; Hà - Labo).

 

 

 

- 13h30: Giảng lớp CDC

 

Thứ Tư

ngày 18/9

HT. Hà

 

PHT. Tiến

 

PHT. Hương

 

- 9 -11h: Hội đồng đề cương Viện CLCSYT

 

- Làm việc cả ngày tại Trường

 

- 8h: Giảng lớp CDC

 

HT. Hà

 

 

PHT. Hương

 

- Làm việc tại trường

 

 

- 13h30: SKHK

- 15h: Họp với phòng ĐT Đại học

- 16h30: Họp với Trung tâm NCCS và phòng chống chấn thương.

 

Thứ Năm ngày 19/9

HT. Hà

 

 

PHT. Tiến

 

PHT. Hương

 

-8.00: Họp thông qua kế hoạch các phòng ban

-11: Bế giảng lớp Lãnh đạo - KS La Thành.

 

- Làm việc cả ngày tại Trường

 

- 9h : Họp với Tổ chức Orbit (ngoài trường)

 

HT. Hà

 

 

 

 

PHT. Hương

 

- Làm việc tại trường

 

 

 

 

- 13h30 Giảng lớp CDC

 

 

Thứ Sáu ngày 20/9

HT. Hà

 

 

 

PHT. Tiến

 

PHT. Hương

 

PHT. Bích

 

- 8h - 9h: Họp Ban Giám hiệu (cùng với các PHT: Hương, Bích, Tiến).

- 9h -11.30: Làm việc với WB tại BYT

 

- Làm việc cả ngày tại Trường

 

- 9h: Họp với phòng Công tác CT-QLSV

 

- 10h: Họp với UNICEF

 

13h30

 

 

PHT. Hương

 

 

 

- Giao ban Trường, tại tầng 7/Nhà 7 tầng.

 

 

- 14h30: Họp với BQL dự án Duyên Hải miền Trung

- 15h: Họp với CDC

- 16h30: Bế giảng lớp CDC

 

 

Thứ Bảy ngày 21/9

 

 

 

 

Chủ nhật ngày 22/9