TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 23 - 29/9/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 23 - 29/9/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 23/9

HT. Hà

- 8h15: Họp mặt sinh viên mới
- 9h15: Họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 14h: Họp giao ban với Phòng TCCB

PHT. Hương

Đi công tác tại Tây Nguyên

Đi công tác tại Tây Nguyên

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 3
ngày 24/9

HT. Hà

- Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- 15h: Họp với Trung tâm CENPHER

PHT. Hương

Đi công tác tại Tây Nguyên

Đi công tác tại Tây Nguyên

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- 10h: Họp tại Bộ Y tế

Làm việc tại Trường

Thứ 4
ngày 25/9

HT. Hà

Làm việc cả ngày tại Trường

- 14h: Họp với Khoa Sức khỏe môi trường
-16h: Họp Đảng ủy

PHT. Hương

Đi công tác tại Tây Nguyên

- 14h 30: Họp với cục Phòng chống HIV/AIDS
- 16h: Họp Đảng ủy

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc cả ngày tại Trường

-16h: Họp Đảng ủy

Thứ 5
ngày 26/9

HT. Hà

-Tiếp Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế

-14h: Họp với Ban Quản lý dự án BT của Trường

PHT. Hương

- 9h: Họp với Trung tâm Thông tin Thư viện

- 14h: Họp với Ban Khảo thí

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 27/9

HT. Hà

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7

PHT. Hương

- 9h: Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu, Bộ Y tế

- 15h: Họp nhóm nghiên cứu

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 28/9

PHT. Bích

- Tiếp khách Bỉ (dự kiến)

 

Chủ nhật
ngày 29/9