TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 30/9 - 06/10

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 30/9 - 06/10/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 30/9

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- 14h: Họp giao ban với Phòng TCCB
- 18h: Gặp gỡ với Pathfinder (55A Nguyễn Du - Q. Hai Bà Trưng)

PHT. Hương

- 8.30 Khai mạc lớp HOPE (tại trường)

- 16h: Làm việc với Hà (Lab)

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 3
ngày 01/10

HT. Hà

- 8h30: Họp với Đoàn công tác của Bộ Y tế (Phòng họp Giao ban tầng 2)

- 13h30 Họp Đảng ủy
- 15h: Họp các Trung tâm

PHT. Hương

- 8h30: Họp với Đoàn công tác của Bộ Y tế (Phòng họp Giao ban tầng 2)
- Họp Tư vấn SOI (tại Bộ Y tế)

PHT. Bích

- 8h30: Họp với Đoàn công tác của Bộ Y tế (Phòng họp Giao ban tầng 2)

- 13h - 17h: Hội thảo tại Trường Đại học Y Hà Nội

PHT. Tiến

- 13h30 Họp Đảng ủy
- 15h: Họp các Trung tâm

Thứ 4
ngày 02/10

HT. Hà

- 10h: Ký hợp đồng trách nhiệm dự án với Cục phòng chống HIV/AIDS (KS. La Thành)

- Làm việc tại Trường
- 18h30: Gặp gỡ Đại sứ quán Hoa Kỳ (18 Tông Đản)

PHT. Hương

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 5
ngày 03/10

HT. Hà

Làm việc tại trường

- 13h30: Họp phê duyệt Danh mục công việc Khoa/bộ môn.
- 15h: Họp lấy ý kiến phương án xây dựng

PHT. Hương

Làm việc tại trường

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 04/10

HT. Hà

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7

PHT. Hương

- Hội thảo NCD (Bộ Y tế)

- 15h: Họp nhóm NC

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 05/10

 

 

 

Chủ nhật
ngày 06/10