TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 07 - 13/10

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 07 - 13/10/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 07/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- 14h: Họp giao ban với Phòng TCCB

PHT. Hương

- 8h30: Làm việc với Phòng Sau ĐH
- 9h00: Họp về đào tạo

- 15h00: Họp với Phòng CTCT&QLSV và cán bộ lớp VLVH
- 16h00: Họp đào tạo và tài chính

PHT. Bích

Có mặt tại cơ quan làm việc với chuyên gia

- 14h30: Sang RTCCD

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 3
ngày 08/10

HT. Hà

-  Làm việc tại Trường

- 13h30: Hội thảo HPG tại 6B Láng Hạ

PHT. Hương

- 8h30: Họp chiến lược NCD (Bộ Y tế)

- 13h30: Họp HPG (Bộ Y tế)

PHT. Bích

Có mặt tại cơ quan làm việc với chuyên gia

Có mặt tại cơ quan làm việc với chuyên gia

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 4
ngày 09/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

 

13h30: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Giảng đường lớn, tầng 2)

PHT. Hương

- 8h00: Họp Đảng ủy khối (Hà Đông)

- 14h00: Làm việc với Phó Đại sứ Na Uy (tại Đại sứ quán Na Uy)

PHT. Bích

Có mặt tại cơ quan làm việc với chuyên gia

 

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

 

Thứ 5
ngày 10/10

HT. Hà

- 08h: Làm việc tại trường.
- 10h: Họp với khoa Khoa học xã hội (PGS. Hương; TS. Hồ Thị Hiền; ThS. Trương Quang Tiến tại Phòng họp giao ban tầng 2).

Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- 8h30: Họp một số BM Khoa KHXH (phòng 3.1).
- 10h: Họp với Hiệu trưởng (tham dự: TS. Hồ Thị Hiền; ThS. Trương Quang Tiến tại Phòng họp giao ban tầng 2).

- 13h30: Làm việc với nhóm NC

PHT. Bích

Công tác tại Hải Dương

Công tác tại Hải Dương

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 11/10

HT. Hà

- 9h: Họp tại Viện Y học lao động

Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7

PHT. Hương

- 9h00: Làm việc với Phòng SĐH

- 15h: Họp nhóm NC

PHT. Bích

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 12/10

 

 

 

Chủ nhật
ngày 13/10