TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 14 - 20/10

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 14 - 20/10/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 14/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- 14h00: Họp với BYT - Vụ SKBMTE.
- 15h30: Họp với Phòng Tổ chức Cán bộ.
- 16h00: Họp Đảng ủy.

PHT. Hương

- 9h00: Họp về đào tạo với CĐ Dược Phú Thọ và phòng SĐH

- 14h00:  Skype với đại diện KIT về đào tạo dự án ADB
- 15h00: Họp khen thưởng SV
- 16h: Họp Đảng ủy

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường
- 16h: Họp Đảng ủy

Thứ 3
ngày 15/10

HT. Hà

- 8h00: Tập huấn về công tác Đảng, Đảng uỷ khối

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- 9h30: Gặp gỡ NCS K9

- 15h00: Gặp sinh viên

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 4
ngày 16/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- 14h: Họp với Phòng NCKH

PHT. Hương

- Làm việc và giảng tại ĐH Y-Dược Thái Nguyên

- Làm việc và giảng tại ĐH Y-Dược Thái Nguyên

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 5
ngày 17/10

HT. Hà

- 8h00: Gặp sinh viên Sau đại học
- 8h00: Xuất đề thi SĐH
- 10h00: Họp CHILILAB

- 13h30: Họp phê duyệt kinh phí các phòng, ban

PHT. Hương

- 8h30: Gặp mặt SV cao học và chuyên khoa năm học 2013-2014
- 10h00: Họp các cán bộ tham gia xây dựng case study

- 14h00: Duyệt đề thi

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 18/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường
- 11h: Ngày hội áo dài HSPH

- Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7; sau đó họp Đảng ủy và BGH

PHT. Hương

- 9h00: Họp nhóm NC

- Làm việc tại Trường

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường và Hội thảo

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 19/10

 

 

 

Chủ nhật
ngày 20/10