TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 21 - 27/10

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 21 - 27/10/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 21/10

HT. Hà

- 08h: Họp giao ban
- 09h: Họp với CHILILAB

- 13h30: Họp về chức danh Y tế công cộng

PHT. Hương

- 13h30: Họp về chức danh Y tế công cộng
- 15h30: Họp với VAAC (về dự án ADB-đào tạo Thạc sỹ)

PHT. Bích

 - Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

Thứ 3
ngày 22/10

HT. Hà

- 8h00: Dự lễ khai giảng năm học

- 14h00: Họp với BQL Dự án BT
- 15h30: Họp với Phòng Tổ chức Cán bộ
- 16h30: Họp với khoa Y học cơ sở

PHT. Hương

- 8h00: Dự lễ khai giảng năm học

- 13h30: Giảng cho Nghiên cứu sinh

PHT. Bích

 - Làm việc tại Trường

 - Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 4
ngày 23/10

HT. Hà

- 08h00: Họp về Truyền thông
-09h00: Bảo vệ luận án Tiến sĩ - Viện VSDT

- 14h00: Họp tại Trường Đại học Thăng Long

PHT. Hương

- 08h00: Họp về Truyền thông
- 9h00: Tiếp đoàn đánh giá dự án PC HIV của Ngân hàng thế giới.

- Làm việc tại Trường

PHT. Bích

 - Làm việc tại Trường

 - Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 5
ngày 24/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường
- 09h00: Họp với IT và bộ môn Tin học Y tế công cộng

- 14h00: Họp với Viện Bảo hộ lao động

PHT. Hương

- 8h00: Giảng cho nghiên cứu sinh

- Làm việc tại Trường

PHT. Bích

 - Làm việc tại Trường

 - Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 25/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7

PHT. Hương

- 8h00: Giảng cho nghiên cứu sinh

- 13h30: Giảng cho Nghiên cứu sinh.
- 16h30: Họp nhóm phát triển case study

PHT. Bích

 - Đi công tác tại Nam Phi đến hết 31/10/2013

 - Đi công tác tại Nam Phi đến hết 31/10/2013

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 26/10

 

 

 

Chủ nhật
ngày 27/10