TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh tuyển dụng

Kính gửi quý vị,

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green Innovation and Development Centre - GreenID) là một tổ chức thành viên của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam. GreenID hoạt động tích cực trong lĩnh vực Năng lượng, Thủy điện và là một thành viên tâm huyết của VRN trong các hoạt động vận động chính sách.
GreenID tuyển Trợ lý Dự án, mời quý vị và các bạn xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.
 
Trân trọng,