TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo kêu gọi gửi đề xuất nghiên cứu

Trường Đại học Y tế công cộng hợp tác cùng Liên minh Nghiên cứu Chính sách và Hệ thống Y tế (AHPSR), Chương trình đặc biệt về Nghiên cứu và đào tạo về các bệnh nhiệt đới (TDR) và chương trình đặc biệt về Nghiên cứu, Phát triển và Đào tạo nghiên cứu về Sức khỏe sinh sản (HRP), thông báo cơ hội thực hiện các nghiên cứu nhằm triển khai các chương trình Y tế ở Việt Nam. Mỗi nghiên cứu trong thời gian tối đa 12 tháng sẽ có cơ hội được nhận tài trợ một khoản kinh phí tối đa là $10,000.

 

TIÊU CHÍ ỨNG VIÊN  

Những cán bộ triển khai Chương trình y tế phối hợp với các nghiên cứu viên là những đối tượng có thể tham gia đăng ký. (Bắt buộc nhóm nghiên cứu phải bao gồm 2 đối tượng trên).

  • Nghiên cứu viên chính đứng tên đăng ký tham gia PHẢI là người trực tiếp thực tế triển khai các Chương trình Y tế ở Việt Nam. Cán bộ quản lý chương trình, cán bộ Trung tâm Y tế quận/huyện, cán bộ Y tế tuyến cơ sở đều có khả năng tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu.  
  • Đồng thời, nhóm nghiên cứu cần có ít nhất một nghiên cứu viên là cán bộ của cơ sở đào tạo hoặc nghiên cứu ở Việt Nam.

Lưu ý rằng trên đây là hai điều kiện bắt buộc để đề cương nghiên cứu có thể được xem xét tài trợ kinh phí .

 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Đề cương nghiên cứu sẽ được xem xét dựa trên tiềm năng / khả năng tạo ra thay đổi tích cực trong việc triển khai các chương trình Y tế. Các tiêu chí lựa chọn khác bao gồm: tính hợp lý của dự trù kinh phí, năng lực của đơn vị tham gia nghiên cứu cũng như tính đa dạng của các vấn đề được lựa chọn.

Các đề cương về việc xây dựng và thử nghiệm các can thiệp mới sẽ KHÔNG được xem xét tài trợ trong chương trình này.

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

  • Thời hạn nộp đề xuất nghiên cứu (dài tối đa 2 trang A4, ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh): 17 giờ 00, ngày 15/8/2016.
  • Thời hạn nộp đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh (đối với các nghiên cứu được chọn để phát triển đề cương): 17h00, ngày 30/9/2016   

Lưu ý: các đề xuất nghiên cứu được chọn phát triển đề cương sẽ được tham gia khóa đào tạo về Nghiên cứu triển khai do các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng giảng dạy, để xây dựng và hoàn chỉnh các câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (dự kiến tháng 12/2016)

 

CÁCH ĐĂNG KÝ

Tất cả các đề xuất nghiên cứu được gửi tới địa chỉ email: htqt@huph.edu.vn

Tiêu đề email đăng ký: LOI - IR – Đăng ký Nghiên cứu triển khai

AttachmentSize
PDF icon Thong_bao_LOI_final.pdf184.89 KB