TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Các mốc thời gian công bố kết quả Tuyển sinh Sau đại học năm 2016

Nội dung

Thời gian

Công bố điểm thi

15/09/2016

Nhận đơn phúc tra

16/ - 30/09/2016

Công bố trúng tuyển

07/10/2016

Thông báo nhập học trước

10/10/2016