TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Về việc chuyển trụ sở làm việc

Căn cứ vào Quyết định số 4710/QĐ-BYT  ngày 31/08/2016 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng trụ sở mới của Trường Đại học Y tế công cộng;

Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo đến các đối tác, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế; các thế hệ cán bộ, giảng viên; các sinh viên, cựu sinh viên của Nhà trường về việc chuyển sang cơ sở mới cụ thể như sau:

Địa chỉ cơ sở cũ: 138 Giảng Võ, Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ cơ sở mới: Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 01/11/2016.

Mọi chức năng hoạt động và các thông tin khác của Trường Đại học Y tế công cộng vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

Tên trường: Trường Đại học Y tế công cộng

Điện thoại: (04) 6266 2299                                    Fax: (04) 6266 2385                  

Website: http://www.huph.edu.vn/        

Trường Đại học Y tế công cộng xin thông báo tới đến các đối tác, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế; các thế hệ cán bộ, giảng viên; các sinh viên, cựu sinh viên của Nhà trường được biết để thuận tiện cho việc giao dịch và quan hệ công tác. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía Quí đối tác/tài trợ/cán bộ, giảng viên/sinh viên/cựu sinh viên. 

Trân trọng cảm ơn! 

HIỆU TRƯỞNG          

  Bùi Thị Thu Hà