TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh sau đại học 2017 và tuyển sinh các lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh sau đại học năm 2017 và tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh các hệ sau:

- Tiến sĩ Y tế công cộng

- Tiến sĩ Quản lý bệnh viện

- Chuyên khoa cấp II Tổ chức và quản lý y tế

- Thạc sĩ Y tế công cộng (Chương trình được công nhận đạt chuẩn các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN) năm 2016)

- Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình đã tham gia đánh giá để công nhận đạt chuẩn các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN)

năm 2016 và đang chờ kết quả).

- Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng

1. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Các hệ sau đại học:  8h00-16h30 từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ).

Các lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành: 8h00-16h30 từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 31/03/2017 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết).

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6266 2335; Fax: 04. 6266 2385

Email: dtsdh@huph.edu.vn;

Xem nội dung chi tiết tại đây