TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Năm 2017 Trường Đại học Y tế công cộng mở thêm hai mã ngành mới gồm Công tác xã hội và Dinh dưỡng học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xét tuyển thêm tổ hợp  mới cho các ngành đào tạo. 

Xin xem chi tiết tại đây