TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2017

Theo Thông báo số 33/TB-ĐHYTCC ngày 12/01/2017 của Trường Đại học Y tế công cộng về việc tuyển sinh sau đại học năm 2017, thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017.

Căn cứ tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch tuyển sinh & đào tạo năm 2017, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2017 và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành năm 2017 như sau:

-  Thời gian gia hạn: Đến hết 16h30 ngày 18/5/2017.

- Thời gian dự kiến ôn thi: Ngày 01/6/2017 (đề nghị theo dõi trên website của Trường theo đường link http://tuyensinh.huph.edu.vn)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 6266 2335; Fax: 04. 6266 2385.

Email: dtsdh@huph.edu.vn; Website:  http://tuyensinh.huph.edu.vn

Các biểu mẫu hồ sơ tại địa chỉ: :  http://tuyensinh.huph.edu.vn

Xem thêm chi tiết tại đây