TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo bổ sung các điều kiện thi tuyển sinh đối tượng Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế năm 2017

Căn cứ vào Thông báo số 33/TB-ĐHYTCC ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2017;

Căn cứ vào Công văn số 1623/BYT-K2ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xử lý những vướng mắc trong quy chế đào tạo CKI, CKII và BSNT;

Trường Đại học Y tế công cộng xin thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh cho đối tượng Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế năm 2017 như sau:

1. Môn Ngoại ngữ: thí sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo thông tư 01/2014/BGDDT) được miễn thi tuyển; học viên có thể tự học, nhưng phải dự thi đạt chuẩn đầu ra. Học viên đật trình độ bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được miễn học, miễn thi.

2. Về thâm niên chuyên môn để dự thi: sau khi tốt nghiệp CKI hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ.

Kính đề nghị các cơ quan thông báo nội dung này tới các cơ sở trực thuộc và các cán bộ y tế có nguyện vọng dự thi chuyên khoa II Tổ chức Quản lý Y tế để thí sinh kịp thời đăng ký và hoàn tất thủ tục dự thi tuyển. Thời gian nhận hồ sơ đến 16h00 ngày 18/5/2017./.

 

AttachmentSize
PDF icon TS CKII 20170001.pdf751.93 KB