TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2017

1. Danh sách ngành và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung lần 1

Ngành

Mã ngành

Hình thức xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Y tế công cộng

52720301

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

    20

    20.25

B00

A00

D01

Y tế công cộng

52720301

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

20

20.25

B00

A00

D01

Dinh dưỡng học

52720397

25

24.0

B00 D01 D08

Công tác xã hội

52760101

35

19.4

B00

B03 D01

 

Chi tiết xem tại đây