TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung lần 1 tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2017