TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế công cộng hạng II

Thực hiện Quyết định số 1846/QĐ-BYT ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, trường Đại học Y tế  công cộng thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  Y tế công cộng hạng II.

Dự kiến lớp được khai giảng đầu tháng 10/2019 và có ưu đãi cho cựu học viên trường Đại học Y tế công cộng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.