TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

Ngày 27/09/2019, trường Đại học Y tế công cộng vinh dự được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, bao gồm:

- Điều dưỡng hạng II, điều dưỡng hạng III, điều dưỡng hạng IV

- Hộ sinh hạng II, hộ sinh hạng III, hộ sinh hạng IV

- Kỹ thuật y hạng II, kỹ thuật y hạng III, kỹ thuật y hạng IV

Bắt đầu từ cuối tháng 10/2019, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng để giúp người học nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, cũng như đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệp của mình. Chương trình giúp cho người học cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn gắn với chức tránh nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng thông báo và rất mong được hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức lớp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Y tế công cộng

Số điện thoại: 024.626.623.35

Email: dtsdh@huph.edu.vn