TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tuyển sinh chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Kỹ thuật y và Hộ sinh

Thực hiện quyết định 4441/QĐ-BYT của Bộ trường Bộ Y tế, trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, bao gồm:

- Điều dưỡng hạng II, điều dưỡng hạng III, điều dưỡng hạng IV

- Hộ sinh hạng II, hộ sinh hạng III, hộ sinh hạng IV

- Kỹ thuật y hạng II, kỹ thuật y hạng III, kỹ thuật y hạng IV

Tải xuống mẫu đơn đăng ký tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem toàn bộ công văn thông báo tuyển sinh dưới đây.