TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo tuyển dụng viên chức của trường Đại học Y tế công cộng năm 2019

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển dụng 09 vị trí viên chức theo thông báo số 2300/TB-ĐHYTCC ban hành ngày 20/11/2019 (chi tiết thông báo tại đây)

1. Thời gian nhận phiếu dự tuyển:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 22/11/2019 đến ngày 22/12/2019 (tải xuống Phiếu dự tuyển tại đây)

2. Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: 

Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng A212, Tầng 2 Nhà A), Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024-62662384.

Trân trọng cảm ơn./.

Share