TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo danh sách thí sinh nộp Phiếu dự tuyển vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 và các lịch triệu tập

Trường Đại học Y tế công cộng công khai các danh sách và thông báo về kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo của kỳ xét tuyển viên chức 2019 như sau:

  1. Danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 (gồm 19 thí sinh) TẠI ĐÂY
  2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 (gồm 17 thí sinh) TẠI ĐÂY
  3. Thông báo lịch nộp lệ phí dự tuyển, lịch tập trung phổ biến nội dung thi, lịch tập trung phổ biến quy chế thi và tổ chức TẠI ĐÂY (thời gian phỏng vấn cụ thể cho từng thí sinh sẽ được thông báo chi tiết tại thông báo sau)
  4. Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập TẠI ĐÂY
  5. Toàn văn các văn bản theo danh mục Tài liệu ôn tập TẠI ĐÂY

Trân trọng./.