TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH KINH TẾ

 

Ngày 01/04/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1512/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách Kinh tế Trường Đại học Y tế công cộng đối với PGS. TS Lã Ngọc Quang, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học (QĐ tại file đính kèm).

Chúc mừng tân Phó hiệu trưởng, PGS. TS Lã Ngọc Quang, hy vọng rằng, với cương vị mới, với năng lực và tâm huyết của mình, tân Phó Hiệu trưởng sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, xây dựng Trường Đại học Y tế công cộng ngày càng vững mạnh.

Share