TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học trình độ thạc sĩ

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao cho Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học trình độ thạc sĩ (Mã ngành: 8720610).
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (KTXNYH) trong 18 tháng được thiết kế tối ưu hóa với nhu cầu đào tạo nhằm giúp học viên nâng cao năng lực thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm y học và xây dựng, triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực xét nghiệm y học. Đối tượng tuyển sinh gồm: thí sinh tốt nghiệp các ngành đúng: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng; thí sinh tốt nghiệp các ngành gần: ngành sức khỏe và ngành khác: sinh học, công nghệ sinh học, hóa học và công nghệ hóa học (phải có chứng chỉ chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành KTXNYH). Học viên được tuyển sinh qua hình thức thi tuyển gồm 03 môn: môn cơ bản (Sinh học), môn chuyên ngành (Vi sinh-Hóa sinh-Huyết học) và Tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm y học và nghiên cứu. Bên cạnh đó, môi trường học tập, nghiên cứu, cơ sở thực hành hiện đại và chuyên nghiệp, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm Y học tại Trường Đại học y tế công cộng là lựa chọn CHÍNH XÁC về học thuật và nghề nghiệp dành cho học viên.

Share