TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo kết quả thi Sau đại học năm 2020

Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo Kết quả điểm thi đầu vào thạc sĩ Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế năm 2020

Đường link tra cứu điểm tại: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tracuudiem

Share