TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Kết quả thi tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2020.

Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo Kết quả thi tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2020. 

Chi tiết xem tại: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/node/60293

 

Share