TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo danh sách thí sinh nộp Phiếu dự tuyển vòng 1 và lệ phí, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 và các lịch triệu tập

Trường Đại học Y tế công cộng công khai các danh sách và thông báo về kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo của kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau:

  1. Danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và lệ phí (gồm 08 thí sinh) TẠI ĐÂY
  2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 (gồm 08 thí sinh) TẠI ĐÂY
  3. Thông báo lịch tập trung phổ biến nội dung ôn tập, quy chế xét tuyển, nhận thẻ dự tuyển và lịch phỏng vấn xét tuyển TẠI ĐÂY
  4. Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập TẠI ĐÂY
  5. Toàn văn các văn bản theo danh mục Tài liệu ôn tập TẠI ĐÂY

Trân trọng./.

Share