TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Khảo thí thuộc Trường Đại học Y tế công cộng xin thông báo về việc tổ chức các đợt thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản vào ngày Chủ nhật cuối cùng hàng tháng, tổ chức lớp ôn tập vào ngày thứ 7 cuối cùng hàng tháng (cho lớp có số lượng trên 30 người). Chi tiết tại thông báo dưới đây.

Chi tiết đăng ký: 

- Chuẩn bị hồ sơ theo thông báo, mẫu đơn đăng ký theo file đính kèm TẠI ĐÂY.

- Liên hệ đăng ký: vnd@huph.edu.vn; SĐT: 0919.174.769 (CV. Diệp)

 

Share