TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Y tế công cộng xin thông báo Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm TẠI ĐÂY

Share