TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn duyệt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo về Công văn số 13/CV-HĐGSNN ngày 05/03/2021 của Hội đồng giáo sư Nhà nước về việc ban hành Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn duyệt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm TẠI ĐÂY

Share