TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và Đào tạo năm học 2021, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh đợt 2 các các chương trình đào tạo tiến sĩ gồm Tiến sĩ Y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý bệnh viện.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 1.  Điều kiện về văn bằng
 •  Đối với Tiến sĩ Y tế công cộng:
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành đúng: Y tế công cộng.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành phù hợp: phải có chứng chỉ chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.
 • Danh mục ngành phù hợp: gồm khối ngành sức khỏe (trừ ngành Y tế công cộng) và các khối ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017).
 •  Đối với Tiến sĩ Quản lý bệnh viện:
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành đúng: Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý Y tế, Tổ chức và quản lý Y tế.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành phù hợp phải có chứng chỉ chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành quản lý y tế do cớ ở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển
 • Danh mục ngành phù hợp: gồm khối ngành sức khỏe và các khối ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017).

1.2. Điều kiện về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

Thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, hoặc
 • Có bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên tạp  chí khoa học chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành, hoặc
 • Có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

1.3. Có đề cương nghiên cứu theo mẫu của Trường Đại học Y tế công cộng (xem chi tiết trên website của Trường tại đường link: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tsqlbv/bieumau)

 • Đối với chuyên ngành Y tế công cộng: chủ đề nghiên cứu tập trung vào các vấn đề y tế công cộng, y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho người dân (ví dụ dịch tễ học, sức khỏe môi trường- nghề nghiệp, kinh tế y tế, quản lý và chính sách y tế,...áp dụng trong chăm sóc sức khỏe cụ thể).
 • Đối với chuyên ngành Quản lý bệnh viện: chủ đề nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực quản lý bệnh viện, hoặc quản lý cơ sở chăm sóc sức khỏe như quản lý chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý tài chính, quản lý trang thiết bị, quản lý cơ sở hạ tầng bệnh viện,…

1.4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

 1. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
 2. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3. Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo qui định tại điểm c: hình thức đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tiếng Anh tại Hội đồng xét tuyển đầu vào để đánh giá khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).   

 Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài còn hạn theo qui định hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định của Trường Đại học Y tế công cộng.  

1.5. Đạt đủ điều kiện tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Đối với thí sinh xét tuyển Tiến sĩ Quản lý bệnh viện: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý liên quan đến chăm sóc sức khỏe sẽ là lợi thế trong qúa trình xét duyệt.

1.6. Danh sách Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2021 của Trường Đại học Y tế công cộng tham khảo tại đường link: https://tuyensinh.huph.edu.vn/saudaihoc

* Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Tiến sĩ Y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý Bệnh viện đợt 2 năm 2021: 17 chỉ tiêu.

II. THỜI GIAN HỌC TẬP CHUẨN

 • Tiến sĩ Y tế công cộng: từ 3 đến 4 năm
 • Tiến sĩ Quản lý bệnh viện: từ 3 đến 4 năm

III THỦ TỤC TUYỂN SINH

3.1. Hình thức tuyển sinh

 • Xét tuyển hồ sơ
 • Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có).

3.2. Lệ phí xét tuyển

 • Kinh phí hồ sơ: 100.000đ/1 hồ sơ.
 • Kinh phí đăng ký xét tuyển hồ sơ: 200.000đ/1 thí sinh
 • Kinh phí Hội đồng xét tuyển: 5.000.000đ/thí sinh

Ghi chú: Lệ phí xét tuyển được nộp trước khi nộp hồ sơ tại phòng Tài chính – Kế toán (phòng A206 – tầng 2 nhà A) hoặc chuyển khoản theo thông tin:

Tên tài khoản: Trường Đại học Y tế công cộng

Số tài khoản: 114000003921

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa

Nội dung nộp tiền: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, lệ phí xét tuyển tiến sĩ ngành … (Ví dụ: Nguyễn Văn A, 12/01/1980, Lệ phí xét tuyển tiến sĩ ngành YTCC)

3.3. Thời gian và địa điểm xét tuyển

 • Thời gian xét tuyển: t rước 15/12/2021. Lịch xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo tới thí sinh.
 • Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng – Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3.4. Hồ sơ tuyển sinh:

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì hồ sơ A4
 • Bìa hồ sơ (Mẫu số 01)
 • Các giấy tờ trong túi hồ sơ đầy đủ, xếp theo thứ tự được liệt kê ở bìa túi hồ sơ:
 1. Phiếu đăng xét tuyển tiến sĩ (Mẫu số 3).
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có chữ ký và xác nhận của cơ quan công tác hoặc xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn đối với thí sinh tự do, có đóng dấu giáp lai (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm dự thi) (Mẫu số 4).
 3. Lý lịch khoa học có dán ảnh, có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan công tác, có đóng dấu giáp lai (nếu có)  (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm xét tuyển) (Mẫu số 05).
 4. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:
  1. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học.
  2. Bằng tốt nghiệp thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ (đối với thí sinh là thạc sĩ xét đăng ký xét tuyển tiến sĩ)
  3. Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
  4. Các văn bằng tiếng Anh theo qui định.
  5. Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc diện phải bổ túc kiến thức chuyên ngành).
 5. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, bảng kê danh mục công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học kèm theo phản photocopy của các công trình đó (nếu có).
 6. Minh chứng về thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý (nếu có)
 7. Công văn cử đi dự tuyển  của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) hoặc đơn cam kết tự nguyện học nghiên cứu sinh.
 8. 02 ảnh mới nhất cỡ 3x4 cm của thí sinh (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).
 9. 02 Phong bì dán tem trong nước, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận.
 10. 05 Quyển Đề cương nghiên cứu (xem chi tiết trên website của Trường tại đường link: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tsqlbv/bieumau)

Lưu ý:

1. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT. 

2. Thí sinh tải và sử dụng các biểu mẫu của hồ sơ tại địa chỉ: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tuyensinh/bm

3. Nhà Trường không nhận hồ sơ nếu thiếu 1 trong các giấy tờ trên.

VI. THỜI GIAN CÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

Nhà trường công bố thời gian trúng tuyển và nhập học trước ngày 31/12/2021.

Học phí dự kiến: 3.575.000đ/tháng. Thu 5 tháng/học kỳ.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

4.1. Thời hạn nộp hồ sơ:  từ 1/10/2021 đến 17h00 ngày 30/11/2021 (trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Quản lý Đào tạo: Phòng A114 - Tầng 1- Nhà A- Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6266 2335; Fax: 024 6266 2385

Email: dtsdh@huph.edu.vn; Website: https://tuyensinh.huph.edu.vn/saudaihoc

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Share