TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 01, năm 2021 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 09 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 06 vị trí việc làm.

Số lượng người làm việc và vị trí việc làm cụ thể như sau:

 

TT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Mã số CDNN

Số lượng tuyển dụng

Tiêu chuẩn về văn bằng, CC theo khung năng lực VTVL

1

Giảng viên Quản lý Dịch vụ y tế

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

01

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên khối ngành Khoa học sức khoẻ, ngành y dược, y tế công cộng, pháp luật, thanh tra…

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III).

2

Giảng viên Y học cơ sở

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

02

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng hoặc chuyên môn khối Y/Dược/Khoa học sức khỏe.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III).

3

Giảng viên Xét nghiệm

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

02

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các ngành Y dược, Công nghệ sinh Học, Hóa học, Vi sinh, Huyết học và các nghành khác liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm Y học

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III).

4

Chuyên viên Quản lý Đào tạo Đại học

Chuyên viên

(hạng III)

01.003

01

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Quản lý giáo dục, Hành chính học/Quản lý công, các ngành khối Khoa học sức khỏe.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

5

Chuyên viên Quản lý Đào tạo Sau Đại học

Chuyên viên

(hạng III)

01.003

01

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y tế công cộng, Quản lý giáo dục, Hành chính học/Quản lý công, các ngành khối Khoa học sức khỏe.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

6

Chuyên viên Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

(hạng III)

01.003

02

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hành chính học, Thanh tra, Công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định hiện hành.

5. Hình thức, nội dung xét tuyển

5.1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện 02 vòng theo quy định.

5.2. Nội dung xét tuyển viên chức

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn trực tiếp.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Thang điểm: 100 điểm.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Dự kiến vào thứ Tư, ngày 05/01/2022.

- Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

7. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ TẠI ĐÂY 

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 09/11/2021 đến hết 08/12/2021.

- Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự xét tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính (Phòng A212, tầng 2, Nhà A), Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Số điện liên hệ : 024.6266.2384 (liên hệ trong giờ hành chính).

- Lệ phí dự xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (hiệu lực đến hết ngày 14/12/2021).

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại bảng tin của Trường Đại học Y tế công cộng và được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: huph.edu.vn./.

Share