TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Điểm trúng tuyển đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2021 đợt 2

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo kết quả xét tuyển vào đại học hình thức vừa làm vừa học năm  2021 đợt 2 như sau

1. Điểm trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021 (Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT)

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển (đã bao gồm ƯT theo ĐT và KV)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

1 Y tế công cộng 7720701 B00; B08; D01; D13 15.00 15.00

2

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

B00; B08; A01; D07

15.00

Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên

3

Dinh dưỡng

7720401

B00; B08; D01; D07

15.00

15.00

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại đường dẫn: http://45.118.146.57:90/TraCuuTrungTuyen/Index

2. Thời gian nhập học

Dự kiến trong tháng 12/2021

3. Thông tin liên hệ

- Về kết quả xét tuyển: Phòng Quản lý Đào tạo - SĐT: 024 6266 2342 – Email: pdtdh@huph.edu.vn

- Về thủ tục và hướng dẫn nhập học: Phòng Công tác học viên – sinh viên – SĐT: 024 6266 2488 – Email: ctsv@huph.edu.vn

Share