TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Kết quả xét tuyển sớm đại học chính quy 2022 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Share