TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Share