TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2022 đợt 1

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại đường dẫn: http://tuyensinhdaihoc.huph.edu.vn/TraCuuTrungTuyen/Index

Share