TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2022 đợt 2

Kết quả tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022 đợt 2 được cập nhật tại đường link tra cứu kết quả sau: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/tracuudiem

 

Share