TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký học lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2023 lần 2

Đường link tải biểu mẫu hồ sơ đăng ký học bổ sung kiến thức chuyên ngành và dự thi sau đại học năm 2023: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/node/66147

Share