TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Vai trò quan trọng của Công tác xã hội trong bệnh viện

Công tác xã hội trong bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tinh thần – xã hội và mang lại tình yêu thương cho người bệnh. 

Khoá học Y tế toàn cầu cho sinh viên trường Đại học Uppsala, Thuỵ Điển - Global Health Medicine Course, Fall, 2019, Uppsala University

Trong 2 tuần qua, từ ngày 28/10-8/11/2019, 21 sinh viên Y khoa từ trường Đại học Uppsala, Thuỵ Điển đã tham gia khoá học Y tế toàn cầu tại Trường Đại học Y tế công cộng.

Can thiệp trẻ tự kỷ ứng dụng đề tài NCKH cấp Quốc gia

Tỷ lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ đang tăng lên trong khi chưa có hướng dẫn quốc gia về quy trình sàng lọc, chẩn đoán và can thiệp.