TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 28/7/2022,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh Bắc Giang Nghiên cứu

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022

Ngày 14/7, Trường Đại học Y tế công cộng long trọng tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ năm 2022.