TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Lịch giảng đường

AttachmentSize
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 24_08_2020 Đến ngày 30_08_2020.xlsx159.03 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 17_08_2020 Đến ngày 23_08_2020.xlsx159.05 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 10_08_2020 Đến ngày 16_08_2020.xlsx158.39 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 03_08_2020 Đến ngày 09_08_2020.xlsx169.21 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 27_07_2020 Đến ngày 02_08_2020.xlsx169.52 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 20_07_2020 Đến ngày 26_07_2020.xlsx117.45 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 13_07_2020 Đến ngày 19_07_2020.xlsx118.58 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 06_07_2020 Đến ngày 12_07_2020.xlsx108.42 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 29_06_2020 Đến ngày 05_07_2020.xlsx80.61 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 22_06_2020 Đến ngày 28_06_2020.xlsx74.18 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 15_06_2020 Đến ngày 21_06_2020.xlsx120.95 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 08_06_2020 Đến ngày 14_06_2020.xlsx162.54 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 01_06_2020 Đến ngày 07_06_2020.xlsx605.15 KB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 25_05_2020 Đến ngày 31_05_2020.xlsx1.13 MB
File LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Từ ngày 18_05_2020 Đến ngày 24_05_2020________.xlsx963.59 KB
File Lich giang duong tuan tu 11052020_17052020.xlsx540.45 KB
File Lich giang duong tuan tu 04052020_10052020.xlsx216.57 KB
File Lich giang duong tuan tu 27042020_03052020.xlsx110.32 KB
File Lich giang duong tuan tu 20042020_26042020.xlsx56.77 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 13042020_19042020.xls88.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 06042020_12042020.xls70.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 30032020_05042020.xls81.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 23032020_29032020.xls151 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 16032020_22032020.xls140 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 09032020_15032020_Update.10.03.2020.xls121.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 02032020_08032020_Update.xls99 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 24022020_01032020.xls204.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 17022020_23022020_zoom Update1702.xls107 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 10022020_16022020.xls92 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 03022020_09022020.xls85.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 06012020_12012020.xls86.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 30122019_05012020.xls68 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 23122019_29122019_0.xls66 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 16122019_22122019.xls70 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 09122019_15122019.xls72 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 02122019_08122019.xls75.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 25112019_01122019.xls74 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 18112019_24112019.xls64 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 11112019_17112019.xls105.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 04112019_10112019.xls74 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 28102019_03112019.xls76.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 21102019_27102019.xls74 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 14102019_20102019.xls77 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 07102019_13102019.xls81 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 30092019_06102019.xls107 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 23092019_29092019.xls78 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 16092019_22092019.xls74 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 09092019_15092019.xls100.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 02092019_08092019.xls63 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 26082019_01092019.xls54 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 19082019_25082019.xls79.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 12082019_18082019.xls59.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 05082019_11082019.xls47 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 29072019_04082019.xls47 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 22072019_28072019 .xls48 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 15072019_21072019.xls64 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 08072019_14072019.xls67 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 01072019_07072019.xls70 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 24062019_30062019.xls47.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 17062019_23062019.xls49 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 10062019_16062019.xls68.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 03062019_09062019.xls56 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 27052019_02062019.xls72 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 20052019_26052019.xls64.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 13052019_19052019.xls84 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 06052019_12052019.xls62 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 29042019_05052019.xls52.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 22042019_28042019.xls67 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 15042019_21042019_updated.xls69 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 08042019_14042019.xls64.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 01042019_07042019.xls85 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 25032019_31032019.xls81 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 18032019_24032019.xls80.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 11032019_17032019.xls78.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 04032019_10032019.xls70.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 25022019_03032019.xls65.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 18022019_24022019.xls61.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 21012019_27012019.xls50.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 14012019_20012019 (1).xls54 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 07012019_13012019.xls54.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 312122018_06012019.xls47 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 24122018_30122018.xls46.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 17122018_23122018.xls49 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 10122018_16122018.xls49.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 03122018_09122018_updated.xls56 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 261118_021218.xls98.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 191118_251118_191118.xls68 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 0511_111118.xls116 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 2910_041118.xls111.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 2210_281018.xls113.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 1510 _211018.xls117.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 0810 _141018.xls114 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 0110 _071018_exp.xls113.5 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 2409 _300918_exp.xls116 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 1709_230918.xls115 KB
Office spreadsheet icon Lich giang duong tuan tu 1009_160918.xls119 KB