TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học Quản lý bệnh viện tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương

Trong các ngày từ 8/5-30/5/2012 (10 buổi), Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học ngắn hạn về Quản lý bệnh viện tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tham dự khóa học có 50 học viên là trưởng, phó khoa phòng của Viện.

 

  

 

Giảng viên của khóa học là các Tiến sĩ, Thạc sĩ đến từ bộ môn Quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng. Khóa học được các giảng viên áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực như: thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ. Trong quá trình học, lớp học được chia theo nhóm,  mỗi nhóm 5 học viên để thực hành. Học viên sẽ thực hành các bước của mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong mỗi buổi học, cuối khoá học nhóm học viên sẽ trình bày một báo cáo về kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện bằng cách áp dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM).

 

 

Giảng viên và học viên của khóa học

 

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện trong bệnh viện. Ngoài ra, học viên cũng sẽ áp dụng được các bước quản lý chất lượng toàn diện (TQM) để xây dựng kế hoạch can thiệp  tăng cường chất lượng tại Viện. Bên cạnh đó, cuối khóa học, học viên sẽ được Trường Đại học Y tế công cộng cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học Quản lý bệnh viện.

 

(BT)

           

 

Share