TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học Lập kế hoạch, giám sát và theo dõi đánh giá can thiệp y tế

Trong 3 ngày từ 28-30/5/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức khóa học Lập kế hoạch, giám sát và theo dõi đánh giá can thiệp y tế. Đây là một trong rất nhiều khóa học ngắn hạn của Trường ĐHYTCC mở ra hàng năm nhằm cung cấp các thức cho cán bộ công tác trong ngành y tế.

 

 

Khóa học đã thu hút 25 học viên đến từ các bệnh viện, Trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh và Trung ương. Giảng viên của Khóa học là các Tiến sĩ, Thạc sĩ đến từ Trường ĐHYTCC. Sau khi học xong khóa học này, học viên có khả năng: Mô tả được quy trình lập kế hoạch can thiệp y tế; Trình bày được khái niệm và quy trình giám sát hỗ trợ các hoạt động trong can thiệp y tế. Bên cạnh đó học viên cũng sẽ mô tả được các chỉ số cho theo dõi, đánh giá kết quả của việc thực hiện kế hoạch can thiệp. Những kiến thức thu hoạch được học viên về có thể áp dụng một cách linh hoạt tại đơn vị của mình.

 

 

 

 

Cuối khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Trường ĐHYTCC.

Share