TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN VỀ TÀI CHÍNH

Từ ngày 12/6 đến ngày 14/6/2012, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học Quản lý bệnh viện về tài chính cho 20 học viên là cán bộ lãnh đạo các bệnh viện ở tuyến trung ương, tỉnh và huyện. Tham gia khóa học, học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tài chính y tế và quản lý tài chính giúp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của bệnh viện. Giảng viên giảng dạy khóa học là các tiến sĩ, thạc sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi trong lĩnh vực này đảm nhiệm với phương pháp dạy - học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm. Trong quá trình học, học viên được chia theo các nhóm từ 4 đến 5 học viên/1 nhóm để thảo luận và làm bài tập nhóm. Ngoài ra, các giảng viên còn sử dụng các phương tiện giảng dạy như máy chiếu projector, giấy Ao … để giúp cho người học dễ dàng quan sát.

Sau khi học xong các kiến thức cơ bản của khóa học, học viên có thể trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản của thị trường y tế và tài chính bệnh viện; phân tích được đặc điểm của các nguồn tài chính, các phư­ơng thức thanh toán cho bệnh viện; phân tích báo cáo tài chính và xây dựng kế hoạch tăng cường hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.


 

Ảnh: Tổng kết lớp học


Kết thúc khóa học, nhà trường căn cứ vào kết quả bài tập, thảo luận nhóm và trình bày của học viên trong từng bài cụ thể để đánh giá học viên và cấp chứng chỉ chứng nhận cho 20 học viên đã hoàn thành khóa học.

 

(Phan Yến)

 

 

    

 

Share