TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học về Phân tích số liệu

Trong 3 ngày từ 18-20/6/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức khóa học ngắn hạn về Phân tích số liệu cơ bản. Khóa học mở ra nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất cho học viên về phân tích số liệu. Những kiến thức cơ bản này sẽ là nền tảng để học viên có thể tự học hoặc tham gia các khóa học cao hơn về thống kê, phân tích số liệu. Tham gia khóa học, học viên sẽ được làm quen với các phần mềm thông dụng trong quản lý và phân tích số liệu (Epidata, SPSS) và từng bước sử dụng các phần mềm này trong các lĩnh vực công việc của mình.

 

 

Học viên được học trực tiếp trên máy tính tại phòng máy của Trường

 

Khóa học đã thu hút 34 học viên đến từ các Viện, bệnh viện và Trung tâm y tế các tỉnh phía Bắc. Giảng viên khóa học là các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và phân tích số liệu được đào tạo từ nước ngoài của bộ môn Dịch tễ Thống kê Trường ĐHYTCC.

   

   

ThS.Trần Thị Phúc Hằng, Phó Trưởng phòng CTCT&QLSV Trường ĐHYTCC trao chứng chỉ cho học viên cuối khóa học

 

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ hiểu được những khái niệm cơ bản về thống kê trong phân tích số liệu; Sử dụng được phần mềm Epidata để nhập và kết xuất số liệu; Quản lý được số liệu ở cấp độ đơn giản với phần mềm SPSS; Thực hiện được các phân tích mô tả với phần mềm SPSS và phiên giải được các kết quả phân tích. Cuối khóa học, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Trường ĐHYTCC.

 

(Biên Thùy)

Share