TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học nâng cao về Phân tích số liệu

 

Trong 3 ngày từ 25-27/6/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức khóa học ngắn hạn nâng cao về Phân tích số liệu. Đây là khóa học nâng cao về phân tích số liệu dành cho các cán bộ đã có kinh nghiệm và có những kiến thức cơ bản về phân tích số liệu.

Khóa học đã thu hút 29 học viên đến từ các Viện, bệnh viện và Trung tâm y tế các tỉnh phía Bắc. Giảng viên khóa học là các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và phân tích số liệu được đào tạo từ nước ngoài của bộ môn Dịch tễ Thống kê Trường ĐHYTCC.

Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao kỹ năng phân tích số liệu cho học viên trên các khía cạnh về phân tích suy luận. Học viên sẽ thực hiện được các kiểm định thống kê thường dùng như kiểm định t, khi bình phương….trên phần mềm SPSS để trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

 

 

 

Học viên của khóa học

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ có khả năng so sánh các giá trị trung bình: một trung bình, hai trung bình, trung bình ghép cặp…; Kiểm định tỷ lệ, phân tích mối liên quan: Kiểm định χ2. Học viên còn có khả năng tính toán được hệ số tương quan và hồi qui; phân tích yếu tố nhiễu và tương tác và phiên giải được các kết quả phân tích. Cuối khóa học, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Trường ĐHYTCC.

 

(Biên Thùy)

Share