TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ

Trong 4 ngày 16-19/10/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US CDC) tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ phòng, chống HIV/AIDS đến từ các Cục, Viện, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS trên cả nước tới tham gia.

 

 

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học viên trình bày được khái niệm và nguyên tắc chung về quản lý nhân sự  trong hệ thống y tế nói chung và hệ thống phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, giúp học viên trình bày được các khái niệm, nguyên tắc và quy định cơ bản trong mua sắm, đấu thầu và quản lý trang thiết bị, các nguyên tắc cơ bản về quản lý tài chính trong phòng chống HIV/AIDS.

 

 

 

Ngoài ra, học viên sẽ được chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện áp dụng những kỹ năng quản lý học được trong giai đoạn 1 vào công việc thực tế tại địa phương. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

 

 

 

 

 

(BT)

Share